Αθήνα 13 Δεκεμβρίου 2022: Το Greek Legends League ανακοινώνει πως:

Η ομάδα Gaming Olympiacos Alimou δεν θα λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στο Greek Legends League 2023, ούτε θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα Ανοιχτά Προκριματικά της 2ης και 3ης κατηγορίας. Οι λόγοι πίσω από την απόφαση είναι οι πολλαπλές αναφορές παικτών σχετικά με ανοικτές διαμάχες που αφορούν τις συμβάσεις τους, καθώς και η ελλιπής επικοινωνία με τους ιθύνοντες του πρωταθλήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Η θέση που μένει κενή στο Greek Legends League θα προσφερθεί στους οργανισμούς κατά σειρά κατάταξης στο Promotion / Relegation Tournament – εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου του επιχειρηματικού σχεδίου τους. Εάν οι ομάδες του Promotion / Relegation Tournament δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, θα πραγματοποιηθεί ανοικτός διαγωνισμός για κάθε ενδιαφερόμενο, με βασικό κριτήριο το επιχειρηματικό σχέδιο και τη βιωσιμότητα του.

Other Articles