ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1.   Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΙΒΙΠΙ ΜΗΝΤΙΑ ΙΚΕ» (καλούμενη εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), που εδρεύει στη Αττική, Δεκελείας 11, Εκάλη, διοργανώνει διαγωνισμό (καλούμενο εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»).
 2.   Η Διοργανώτρια έχει δημιουργήσει περίπτερο στον τελικό του SIGMA CUP που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 19 και 20/11/2022. Στο εν λόγω booth/περίπτερο θα παρευρίσκεται εκπρόσωπος της διoργανώτριας, ειδική κατασκευή για εγγραφή πανοραμικού βίντεο 360 μοιρών καθώς και χειριστές τις εν λόγω κατασκευής.
 3. Οι συμμετέχοντες καλούνται να βγάλουν βίντεο στην κατασκευή, το οποίο θα λάβουν επι τόπου με email, από τον χειριστή της κατασκευής. Στη συνέχεια καλούνται να ανεβάσουν το εν λόγω βίντεο, στο Instagram προφίλ τους σε μορφή Story με το hashtag (#) #WhatsUpLegends καθώς και να προσθέσουν με ταγκ τους λογαριασμούς @WhatsUpCosmote αλλά και @greeklegendsleague.
 4.   Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 5. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους.
 6. Διευκρινίζεται ότι η Meta και το Instagram δεν σχετίζονται, διαχειρίζονται, προωθούν ή ενισχύουν το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.
 7.     Για τη συμμετοχή, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.
 8. Δεν γίνονται δεκτά σχόλια υβριστικά, προσβλητικά και γενικά αντίθετα στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη, αν υπάρχουν στα βίντεο.
 9.   Κάθε προφίλ χρήστη μπορεί να συμμετέχει μόνο μία (1) φορά στο διαγωνισμό.
 10. Ο νικητής θα ανακηρυχθεί κατόπιν κλήρωσης από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 11. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
 12. Περαιτέρω, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

ΕΠΑΘΛΑ

20x Snow Moon Caitlyn και Caitlyn Champion Bundle

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων, χωρίς οποιαδήποτε  περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους  του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά  του Διαγωνισμού και χωρίς προειδοποίηση.