Ανακοίνωση για τον αγωνα GRE vs WLG, Week 7 Day 1

Στον αγώνα της 7/7/2019 μεταξύ των ομάδων vs , κατά την διαδικασία του pick/ban phase παρουσιάστηκε έπειτα από hover που έκανε ο Paris ‘Spartan‘ Outsis σφάλμα στο client του παίκτη, με αποτέλεσμα να κλειδώσει στο pick Akali.

Λόγω της φύσης του τεχνικού προβλήματος και προκειμένου, να προχωρήσει η διαδικασία της Live παραγωγής, όπως και του pick/ban phase, η διοργανώτρια αρχή προχώρησε με τον πιο κοντινό κανονισμό σύμφωνα με τον οποίο: “Στην περίπτωση που θα προκύψει σφάλμα κατά την έναρξη του παιχνιδιού ή ληφθεί απόφαση από το Greek Legends που χωρίζει την φάση των pick/ban και της έναρξης, ένας από τους υπεύθυνους του
Greek Legends, μπορεί να αρχίσει το παιχνίδι κι όλοι οι παίκτες να επιλέξουν τους Champions που είχαν επιλέξει κατά την διαδικασία των picks/bans.”

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να κλειδώσει το pick του Spartan και να παίξει στον συγκεκριμένο αγώνα Akali. Η εντολή που δόθηκε ήταν οι ομάδες να προχωρήσουν με τα ίδια picks/bans που είχαν γίνει μέχρι εκείνη την στιγμή.

Ως συνέπεια του τεχνικού προβλήματος, η ομάδα των WLG προχώρησε σε surrender.

Σε αυτή την περίπτωση και καθώς το πρόβλημα που προέκυψε δημιουργήθηκε από σφάλμα του client, η διοργάνωση δεν θα προβεί σε κάποιο “warning” ή τιμωρία όσον αφορά το Surrender που έκανε η ομάδα.

Μπορείτε να δείτε τους κανονισμούς εδώ

Η ομάδα των διαιτητών του αγώνα αποφάσισε να εφαρμόσει τον κανόνα 9.c που στην πραγματικότητα δεν ήταν η απόλυτη λύση του προβλήματος. Με την μερική έλλειψη των κανονισμών και την απαίτηση για άμεση αντίδραση της παραγωγής στην συνέχιση και εκτέλεση της αγωνιστικής δράσης, αναλαμβάνουμε το σφάλμα μας τμηματικά και επιβραβεύουμε τον επαγγελματισμό της ομάδας των WLG να εκτελέσει τα καθήκοντα της και να συνεχίσει τον αγώνα της υπό τις πιεστικές αυτές συνθήκες.

Η διοργάνωση