Πρόγραμμα αγώνων αγωνιστικής περιόδου – GL2D Summer Split 2024

Actions Per Minute
Team Insidious
-
Final Score
Paranormal Invaders
SPARTANS EU
-
Final Score
LUCY
Gamers404
-
Final Score
SINS Esports
Ionikos Nikaias Esports
-
Final Score
Ionikos Nikaias Esports
LUCY
-
Final Score
SPARTANS EU
Actions Per Minute
-
Final Score
SINS Esports
Team Insidious
-
Final Score
Gamers404
Paranormal Invaders
-
Final Score
SPARTANS EU
LUCY
-
Final Score
Gamers404
Ionikos Nikaias Esports
-
Final Score
Team Insidious
Paranormal Invaders
-
Final Score
SINS Esports
Actions Per Minute
-
Final Score
Gamers404
Team Insidious
-
Final Score
Ionikos Nikaias Esports
Actions Per Minute
-
Final Score
LUCY
Paranormal Invaders
-
Final Score
SINS Esports
SPARTANS EU
-
Final Score
Ionikos Nikaias Esports
SPARTANS EU
Paranormal Invaders
Actions Per Minute
SINS Esports
Gamers404
LUCY
Team Insidious
Paranormal Invaders
Ionikos Nikaias Esports
Team Insidious
SPARTANS EU
SINS Esports
LUCY
Actions Per Minute
Gamers404
Team Insidious
Ionikos Nikaias Esports
Actions Per Minute
LUCY
SPARTANS EU
Gamers404
SINS Esports
Paranormal Invaders
Actions Per Minute
Paranormal Invaders
Team Insidious
LUCY
Gamers404
SINS Esports
SPARTANS EU
Ionikos Nikaias Esports
Gamers404
SPARTANS EU
LUCY
Actions Per Minute
Paranormal Invaders
SINS Esports
Ionikos Nikaias Esports
Team Insidious
SPARTANS EU
Paranormal Invaders
Gamers404
LUCY
Team Insidious
Actions Per Minute
Ionikos Nikaias Esports
SINS Esports
Ionikos Nikaias Esports
Gamers404