Σάββατο 31/10 και Κυριακή 1/11 η τρίτη αγωνιστική εβδομάδα του Greek Legends 2nd Division – Winter Split.

Παρακάτω παρατίθενται το συνολικό πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής (εικόνα) και το πρόγραμμα προβολής από τα συμβεβλημένα κανάλια του GL2D.

GL2D Partners:
1. Labokop
2. CafroJack/Anorthosis Esports
3. Nero
4. Komantis
5. NorthenLights
6. Cowboy/Imperials Esports
7. W0nder

31/10 Σάββατο
16:00
Different Dimension vs. The Spawn :GL2D: (Labokop)
Interesting Five vs. Gamespace MCA :GL2D: (Nero)
Pyrsos Esports vs. WLGaming Academy :GL2D: (Komantis)
Cowboysquad Imperials Esports vs. Rejects Gaming Academy :GL2D: (Cowboy)
VG Phenomenon vs. Hive Athens Academy :GL2D: (W0nder)
Team Refuse Academy vs. Anorthosis Esports Academy :GL2D: (NorthenLights & CafroJack)
17:00
VG Phenomenon vs. Convict of Shadows :GL2D: (Labokop)
Interesting Five vs. Anorthosis Esports Academy :GL2D: (CafroJack)
Pyrsos Esports vs. ZeroLag Esports Academy :GL2D: (Nero)
Different Dimension vs. Hive Athens Academy :GL2D: (Komantis)
Cowboysquad Imperials Esports vs. WLGaming Academy :GL2D: (Cowboy)
Gamespace MCA vs. Rejects Gaming Academy :GL2D: (W0nder)
Team Refuse Academy vs. The Spawn :GL2D: (NorthenLights)

Other Articles

GLL
GLLVideo