Μετά από έρευνα και επικοινωνία με την ομάδα, την διοργανώτρια αρχή του Greek Legends League και Riot Games EU, ανακοινώνουμε την ποινή αποκλεισμού της ομάδας των GRE από τις Ελληνικές διοργανώσεις του ERL.
(Greek Legends League)

GREEK REGENESIS ESPORTS (GRE)
– 12 μήνες αποκλεισμό από μελλοντικές διοργανώσεις του Greek Legends και της διοργανώτριας αρχής, στην Ελλάδα.

Ο αποκλεισμός αφορά την εταιρία και παράλληλα την ομάδα που συμμετείχε στο πρωτάθλημα και τον αποκλειστικά αρμόδιο για την διοίκηση και υπεύθυνο της ομάδας αλλά και νομικό πρόσωπα της εταιρίας, των GRE.

Η απόφαση αυτή είναι οριστική και αμετάκλητη και αφορά:
– διακοπή σύμβασης εκτός προθεσμίας,
– αδυναμία εκτέλεσης υποχρεώσεων
– άρνηση εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων κατά την τρέχουσα και προηγούμενες περιόδους (Split Seasons),
– αδυναμία τήρησης κανόνων ορθής συμπεριφοράς, παικτών και συνεργατών της ομάδας, απέναντι στο σύνολο της διοργάνωσης,
που προέκυψαν από σχετική έρευνα, σε συνεργασία των τοπικών αρμόδιων του πρωταθλήματος και της ομάδας εκτέλεσης του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος ERL (Riot Games EU esports) αλλά και αναφορές και παράπονα από συνεργάτες και συμμετέχοντες, αντίστοιχα.

Οι προθέσεις της διοργάνωσης παραμένουν σε ένα και μοναδικό στόχο. Την εξέλιξη και της συνεχή θετική πρόοδο του πρωταθλήματος, οφείλοντας να επιβραβεύουμε τις ενέργειες που προωθούν τα esports και την ευγενή άμιλλα του αθλήματος στο σύνολό τους και παράλληλα να πρέπει να εφαρμόζει τους κανόνες τους, προστατεύοντας το οικοσύστημα από την πιθανή φθορά και την μη τήρησή τους.

Παραδειγματικά επίσης, θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι την σοβαρότητα και το επίπεδο του πρωταθληματος πλέον, όχι μόνο απέναντι στους συνεργάτες του αλλά και σε όλους εκείνους του προσπαθούν θετικά στην μεγαλουργία αυτού. Κυρίως απευθυνόμενοι σε παίκτες – αθλητές και συμμετέχοντες, παράγοντες οργανισμών και ομάδων αλλά και το ευρύ κοινό του σε steam platforms και ζωντανές εκδηλώσεις / Events – LAN Finals και δημόσιες συνευρέσεις.

Για την PVP Media και το Greek Legends League. 

Other Articles

Ανακοινωση
Video